Võta ühendust!

NB! Võimalikult täpse hinnapakkumise saamiseks, vajame me ka võimalikult täpset kirjeldust objekti ja soovide kohta.
"normkoristus oü" jätab endale õiguse hinnapakkumise korrigeerimiseks või taganeda pakkumisest kui selgub, et kirjeldus oli puudulik ja kliendiga kokkulepet saavutada ei õnnestu. 


email: irina@normkoristus.ee
tel: +372 5391 0536
re.kood: 14842429
info

Develop a free website - Try it